جمعه, 09 اسفند 1398  
:. کمیته سیاست گذاری
:. اخبار همایش

آغاز به کار وب سایت همایش

پورتال" دومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی " راه اندازی گردید.

ادامه مطلب
:. حامیان ژورنالی
:. برگزارکننده
:. حامی مالی
:. محل برگزاری همایش

تحت نظارت وف بومی